Home»Products»praxis»schallspitzen»stripping-shaping

Sonic tips | Stripping/Shaping

Stripping/Shaping

 • SFD1F.000
  SFD1F.000
  • L
   4,75 mm

  Do Strippingu powierzchni dystalnych
  Pokryta od strony dystalnej, drobnoziarnista
  Kąt 60° w obszarze szyjki
  Grubość ścinania 0,22 - 0,32 mm (w kształcie stożka)

  Action
  Sonic tips | Stripping/Shaping | SFD1F.000
  ×
 • SFD2F.000
  SFD2F.000
  • L
   4,75 mm

  Do Shapingu powierzchni dystalnych
  Pokryta od strony dystalnej, drobnoziarnista
  Kąt 60° w obszarze szyjki
  Grubość ścinania 0,22 - 0,32 mm (w kształcie stożka)

  Action
  Sonic tips | Stripping/Shaping | SFD2F.000
  ×
 • SFD3F.000.
  SFD3F.000.
  • L
   4,75 mm

  PL For stripping of distal surfacesCoated on distal side, fine grain15° angle at the neck areaCutting width 0.22 - 0.32 mm (tapered)

  Action
  Sonic tips | Stripping/Shaping | SFD3F.000.
  ×
 • SFM1F.000
  SFM1F.000
  • L
   4,75 mm

  Do Strippingu powierzchni mezjalnych
  Pokryta od strony mezjalnej, drobnoziarnista
  Kąt 60° w obszarze szyjki
  Grubość ścinania 0,22 - 0,32 mm (w kształcie stożka)

  Action
  Sonic tips | Stripping/Shaping | SFM1F.000
  ×
 • SFM2F.000
  SFM2F.000
  • L
   4,75 mm

  Do Shapingu powierzchni mezjalnych
  Pokryta od strony mezjalnej, drobnoziarnista
  Kąt 60° w obszarze szyjki
  Grubość ścinania 0,22 - 0,32 mm (w kształcie stożka)

  Action
  Sonic tips | Stripping/Shaping | SFM2F.000
  ×
 • SFM3F.000.
  SFM3F.000.
  • L
   4,75 mm

  PL For stripping mesial surfacesCoated on mesial side, fine grain15° angle in the neck areaCutting width 0.22 - 0.32 mm (tapered)

  Action
  Sonic tips | Stripping/Shaping | SFM3F.000.
  ×