Home»LegalAspectFolder»Wskazówki prawne i ochrona danych

Wskazówki prawne i ochrona danych

Wskazówki prawne:

Strona internetowa nie stanowi poradnictwa

Informacje zamieszczone na stronie internetowej firmy Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG nie zastępują poradnictwa indywidualnego. W tym zakresie nasi pracownicy chętnie stoją do Państwa dyspozycji osobiście, przez telefon lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

 

Bez gwarancji za treść

Informacje i dane umieszczone na naszych stronach internetowych nie stanowią wyraźnego lub milczącego zapewnienia lub gwarancji, a szczególnie w odniesieniu do właściwości, przydatności do handlu, zdatności do określonych celów lub nienaruszania ustaw i patentów.

Możliwe, że ta strona internetowa zawierać będzie przypadkowo niedokładności lub błędy. Nieprzerwanie staramy się przeprowadzać odpowiednie poprawki i dokonywać konieczne dostosowania. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywanie zmian i wykreśleń bez uprzedniego, osobnego informowania o tym. Firma Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG jest uprawniona do dokonywania w każdej chwili ulepszeń lub zmian opisanych tu produktów i programów.

 

Prawa o znakach towarowych i prawa licencyjne

Produkty i oznaczenia wymienione na stronie internetowej są częściowo prawnie chronione patentem, znakiem towarowym i prawem autorskim. W przypadku braku specjalnej wskazówki lub znaków ™ lub ® nie należy wyciągać wniosku, że prawa takie nie istnieją.
Te strony internetowe nie udzielają osobom trzecim żadnych praw do własności intelektualnej firmy Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

 

Prawa autorskie

Treść i struktura oraz teksty, zdjęcia, grafiki, pliki itp. objęte są prawem autorskim i

innymi prawami, chroniącymi własność intelektualną. Bez otrzymanie na to zgody firmy

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG. niedozwolone jest ich przekazywanie dalej, dokonywanie zmian, wykorzystywanie w ramach działalności gospodarczej lub wykorzystywanie ich na innych stronach internetowych lub w mediach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ochrona danych:

Sfera prywatna Klienta

Firma Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG respektuje sferę prywatną i osobistą Klientów. Naszym zadaniem jest optymalna obsługa naszych Klientów oraz efektywna ochrona ich danych osobowych i ich interesów. Pod pojęciem „Dane“ kryją się wszystkie informacje, które ułatwiają lub umożliwiają jednoznaczną identyfikację konkretnej osoby. W tym zakresie przestrzegamy zawsze przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy.

Tak samo, jak dalej rozwija się firma Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG, tak samo i to oświadczenie o ochronie danych podlega stałym zmianom. Prosimy o zapoznawanie się w regularnych odstępach czasu ze zmianami i nowościami w tym zakresie.

Dane Klienta

Normalne strony internetowe firmy Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG można wywołać bez konieczności podawania danych osobowych. Klientów pytamy i wykorzystujemy informacje tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne do opracowania przedstawionego problemu i do przekazania obszernego serwisu informacyjnego. Gdy Klient wchodzi na naszą stronę internetową, to wtedy nasze procesory internetowe gromadzą standardowo adres IP internetowego usługodawcy serwisowego (Internet Service Providers), stronę internetową, z której wchodzi się na naszą stronę, nasze strony internetowe, na które Klient wchodzi oraz datę i czas przebywania na stronie.

 

Prócz tego dane osobowe gromadzone są wyłącznie wtedy, gdy Klient nam je poda, np. w ramach rejestracji, dokonywania zamówienia, przesłania zapytania mailem itp.

 

Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą konkretnej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej. Osoba dająca się zidentyfikować to taka, którą można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować czyli przyporządkować do niej jakiś identyfikator np. nazwisko itp. Państwa dane przesyłane są w bezpieczny sposób zgodnie z najnowszą technologią i przechowywane wyłącznie na serwerach firmy Gebr. Brasseler GmbH Co. KG.

 

W takim przypadku wykorzystywane są dane osobowe takie jak na przykład Państwa nazwisko, imię, adres mailowy. Uzyskane dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do realizacji Państwa zamówienia lub prośby.

 

Pola obowiązkowe zostały specjalnie oznaczone w formularzach * (gwiazdką). Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

Dane pozyskane przy pomocy formularza przez firmę Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG nie zostaną przekazane bez Państwa wyraźnej zgody ani osobom trzecim ani też do innych działów, jeżeli nie są one odpowiedzialne za realizację celu, który został wskazany w formularzu.  Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie przez dział odpowiedzialny za realizację celu wymienionego w formularzu. Dane osobowe pozyskane przy pomocy formularza zostają usunięte przez firmę Gebr. Brasseler GmbH Co & KG na Państwa prośbę i/lub jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

 

Przekazywanie danych osobom trzecim

Bez Państwa zgody dane nie są przekazywane osobom trzecim. Pozyskiwanie danych oraz ich przekazywanie uprawnionym do tego instytucjom państwowym możliwe jest tylko w ramach przepisów lub na podstawie postanowienia sądu. Wszyscy pracownicy i przedsiębiorstwa świadczące usługi są zobowiązani przez nas do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych.

 

Rejestrowanie przy odwiedzaniu naszej strony internetowej

Każde odwiedziny na naszej stronie internetowej oraz każde otwarcie pliku znajdującego się na naszej stronie internetowej jest rejestrowane. Takie informacje zapisywane są w celach wewnętrznych systemowych i statystycznych. Zapisywane są następujące informacje: nazwa otwieranego pliku, data i godzina otwarcia, ilość załadowanych danych, komunikat o załadowaniu zakończonym sukcesem, nazwa przeglądarki i domeny. Dodatkowo rejestrowany jest adres IP komputera.

 

 

 

Portale społecznościowe

Na naszej stronie internetowej można znaleźć wtyczki portali społecznościowych oznaczone symbolem danego portalu.

Jeżeli wybiorą Państwo na naszej stronie internetowej przekierowanie do zewnętrznego portalu społecznościowego, wówczas odpowiedzialność przechodzi na administratora platformy.

Jest on także odpowiedzialny za treść strony otwieranej: Połączenie z serwerem portalu społecznościowego powoduje zapisanie informacji o otwarciu naszej strony internetowej nawet jeżeli nie są Państwo zalogowani.

Te informacje (łącznie z adresem IP) przesyłane są bezpośrednio do administratora platformy i zapisywane w siedzibie administratora.

Dokładniejsze informacje dotyczące sfery prywatnej, zakresu pozyskiwanych danych oraz wykorzystywaniu i przetwarzaniu tych danych przez portal społecznościowy można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych danego administratora.

Jeżeli są Państwo zalogowani na portalu społecznościowym naciśnięcie na wtyczkę znajdującą się na naszej stronie powoduje automatyczne przyporządkowanie do Państwa profilu.

Dodatkowo dane wprowadzone przez Państwa zostaną opublikowane bezpośrednio przez Państwa profil. Aby nie dopuścić do przyporządkowania do Państwa profilu należy przed wejściem na naszą stronę wylogować się z portalu społecznościowego.

Firma Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG wykorzystuje następujące portale społecznościowe:

 
Facebook
Strona internetowa zewnętrznego portalu społecznościowego Facebook administrowana jest wyłącznie przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Twitter
Strona internetowa zewnętrznego portalu społecznościowego Netzwerk Twitter administrowana jest wyłącznie przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“).

XING
Strona internetowa zewnętrznego portalu społecznościowego XING AG administrowana jest wyłącznie przez XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg , Deutschland („XING“).

Google+
Strona internetowa zewnętrznego portalu społecznościowego Google+ administrowana jest wyłącznie przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

 

Cookie

Aby optymalnie ukształtować nasz serwis internetowy oraz nasze oferty on-line i jeszcze lepiej wyjść naprzeciw życzeniom naszych Klientów, stosujemy również tzw. cookie. Cookie nie mogą odczytywać lub niszczyć żadnych informacji na dysku twardym Klienta. Chodzi tu jedynie o elementy danych, które zgromadzone zostaną na przeglądarce Klienta, aby odwiedziny naszej strony internetowej jak najdalej uprościć i ciekawie przygotować. Identyfikacja poszczególnych klientów za pomocą cookie jest wykluczona. Jeżeli Klient nie zgadza się na stosowanie cookie, to należy zmienić nastawienie przeglądarki, aby cookie nie mogły być gromadzone.

 

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, serwis analizujący strony internetowe Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „cookie“, pliki tekstowe, które są gromadzone w komputerze Klienta i które umożliwiają jemu przeprowadzanie analizy korzystania ze strony internetowej. Informacje wywołane przez cooki odnośnie korzystania z tej strony internetowej są z reguły przenoszone na procesor Google’a w USA i tam gromadzone.

W przypadku aktywacji anonimowości IP na tej stronie internetowej, adres IP Google Klienta jest uprzednio skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-stronach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do procesora Google’a w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje, aby dokonać analizy wykorzystania strony internetowej przez Klienta, celem sporządzenia sprawozdania dotyczącego aktywności strony internetowej i by w stosunku do operatora strony świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony i z internetu. Adres IP przekazany z procesora Klienta w ramach serwisu analizującego Google Analytics nie jest łączony razem z innymi danymi Google’a. Klient może zapobiec gromadzeniu cookie przez odpowiednie nastawienie swego oprogramowania przeglądarki; jednakże zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku Klient nie będzie mógł w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Prócz tego Klient może zapobiec zbieraniu przez Google danych wytworzonych przez cookie i dotyczących korzystania przez Klienta ze strony internetowej (łącznie z adresem IP Klienta) oraz przetwarzania tych danych przez Google, ściągając poprzez poniższy link stojący do dyspozycji Browser-Plugin i instalując go: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wykorzystywanie i dalsze przekazywanie danych Klienta

Dane Klienta wykorzystywane są wyłącznie do przeprowadzania aktualnego sondażu i bez zgody Klienta nie mogą być gromadzone poza tym sondażem. Bez uzyskania uprzedniej zgody Klienta firma Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG nie będzie przekazywać, z wyjątkiem związanych z nami przedsiębiorstw, żadnych danych Klienta ani osobom trzecim, ani działając w inny sposób, lub zbywać itp.  Zbieranie wzgl. przekazywanie danych osobowych instytucjom państwowym i urzędom następuje wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Nasi pracownicy/partnerzy handlowi zostali przez nas zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Linki z zewnątrz

Może się zdarzyć, że firma Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG odsyłać będzie do stron internetowych osób trzecich, tzw. linków z zewnątrz. Staramy się te linki starannie wybierać, jednakże nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności cywilnej za treść tych stron internetowych i przestrzeganie przepisów prawnych dot. ochrony danych. Mając to na uwadze, nie przejmujemy niniejszym żadnej odpowiedzialności za wszystkie treści takich stron.

Ochrona dzieci i młodzieży

Na naszej stronie internetowej nie ma żadnych informacji skierowanych bezpośrednio do dzieci w wieku poniżej 13 lat; tak samo nie zbieramy świadomie żadnych informacji o dzieciach w wieku poniżej 13 lat. Prosimy o zatroszczenie się o to, aby dzieci korzystały z internetu w sposób w pełni odpowiedzialny i by bez zgody rodziców nie przekazywały nam żadnych danych.

 

Prawo do informacji

Na żądanie firma Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG poinformuje, czy i jakie dane osobowe Klienta zostały u nas zgromadzone. Jeżeli zgromadzone u nas dane Klienta są nieaktualne, to na żądanie Klienta zostaną one sprostowane. Tak samo dane Klienta zostaną na jego życzenie skasowane.

 

Bezpieczeństwo danych

Firma Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG przejmuje odpowiedzialność za zgromadzone przez nią dane. Różnorodne środki techniczne i organizacyjne pomogą w ochronie bezpieczeństwa i poufności danych Klienta.

 

Państwa Prawa

Mają Państwo prawo do:

• informacji zgodnie z artykułem 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

• do sprostowania zgodnie z artykułem 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

• do usunięcia zgodnie z artykułem 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

• do ograniczenia przetwarzania zgodnie z artykułem 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie

    danych

• do przenoszenia zgodnie z artykułem 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Mają Państwo także prawo złożenia zażalenia do organu nadzorującego ochronę danych dotyczącego sposobu przetwarzania Państwa danych przez nas.

Informujemy, że mają Państwo prawo odwołania w każdej chwili udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem w przyszłości. Odwołanie zgody może skutkować tym, że w przyszłości nie otrzymają Państwo od nas już oferty lub będzie ona bardzo ograniczona.

 

Aktualizacja Państwa oświadczenia o ochronie danych

Firma Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG w razie potrzeby zaktualizuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych (stan: maj 2018).

 

Osoba do kontaktu w sprawie ochrony danych

W razie pytań dotyczących ochrony danych należy skontaktować się z osobą upoważnioną w naszej firmie do ochrony danych:

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25

32657 Lemgo, Deutschland

Telefon +49 (0) 5261 701-0

e-mail sfischer@brasseler.de

 

© Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG, Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo, Deutschland; 09/2018 · 411516V2· Download PDF